البـرز، فردیس، شهرک وحدت،
بلوار یخ، خیابان سوم غربی، پلاک ۸۰، طبقه ۱
۳۶۶۶۸۳۲۸ ۰۲۶
۵۶۶۶۸۳۲۸ ۰۹۳
info@web-city.ir
support@web-city.ir

بهینه سازی سایت


ضرورت باز طراحی یا طراحی مجدد وب سایت

وب‎سایت‎ها در طول حیات اینترنتی خود ممکن است برای دارندگانشان و یا بازدیدکننده ها تکراری و خسته کننده شوند و یا نیاز به برخی امکانات از هر دو جانب، چه بازدید کننده چه مدیر وب سایت موجب به نیاز به تغییر شود. این تغییرات کلی یا جزئی، چه در ظاهر و چه در امکانات وب سایت، طراحی و توسعه مجدد وب سایت است. اصل ایده تغییر و طراحی مجدد از دیدگاهی قابل قبول و از دیدگاهی مردود است که می توانید با مطالعه مقالاتی از این قبیل بیشتر اطلاعاتی در این مورد......

ادامه مطلب