البـرز، فردیس، شهرک وحدت،
بلوار یخ، خیابان سوم غربی، پلاک ۸۰، طبقه ۱
۳۶۶۶۸۳۲۸ ۰۲۶
۵۶۶۶۸۳۲۸ ۰۹۳
info@web-city.ir
support@web-city.ir

برچسب: دکمه های html برای سایت


ساخت دکمه های html توسط CSS برای سایت


Warning: Undefined array key 0 in /home/webcity/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 255

Warning: Undefined array key 1 in /home/webcity/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 256

Warning: Undefined array key 2 in /home/webcity/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 257

Warning: Undefined array key 0 in /home/webcity/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 255

Warning: Undefined array key 1 in /home/webcity/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 256

Warning: Undefined array key 2 in /home/webcity/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 257

Warning: Undefined array key 0 in /home/webcity/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 255

Warning: Undefined array key 1 in /home/webcity/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 256

Warning: Undefined array key 2 in /home/webcity/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 257

Warning: Undefined array key 0 in /home/webcity/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 255

Warning: Undefined array key 1 in /home/webcity/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 256

Warning: Undefined array key 2 in /home/webcity/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 257

Warning: Undefined array key 0 in /home/webcity/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 255

Warning: Undefined array key 1 in /home/webcity/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 256

Warning: Undefined array key 2 in /home/webcity/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 257
برای ایجاد دکمه در صفحات وب سایت خود می توانید به جای استفاده از تصاویر از HTML و CSS استفاده نمایید. می توانید برای ایجاد دکمه های html و css از سایت های زیر کمک بگیرید: http://www.cssbuttongenerator.com/ http://www.bestcssbuttongenerator.com/ http://css-tricks.com/examples/ButtonMaker/ http://www.cssbutton.me/ http://cssgradientbutton.com/ که بهترین آنها از نظر ما http://www.cssbuttongenerator.com می باشد که پس از طراحی دکمه کد آن را در تب get the code در اختیار شما قرار می دهد. استفاده از این نوع دکمه ها در صفحه به شما این امکان را می دهند تا به راحتی فونت و رنگ بندی و......

ادامه مطلب